Informacije za nastavnike

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

 

Horizon 2020

 

Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

 

Konkurs za dodjelu Fulbright stipendija za strane studente za akademsku 2017/2018 godinu

 

Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Otvoren poziv za stipendiju Study of the United States Institutes (SUSI)

 

Poziv na seminar na temu Postdiplomske i doktorske studije u SAD, sa osvrtom na primjer istraživačkog rada iz oblasti kompleksnih sistema

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Poziv na prijavu na program razmjene „Mevlana“

 

Poziv na Četvrtu Međunarodnu konferenciju LEMiMA 2015

 

Javne prezentacije projekata odobrenih po Konkursu  FMON za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBIH u 2014. godini

 

 

Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Stipendije iz programa Fondacije Alexander von Humboldt

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

 

Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 

Jednomjesečne posjete Austriji za nastavno-naučno osoblje univerziteta u BiH

 

Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa za 2014. godinu

 

Međunarodna konferencija o obrazovnoj tehnologiji - IETC 2014

 

Poziv na Informativni seminar i radionicu o Horizont 2020

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Poziv za učešće na radionici za HORITONT 2020

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Objavljeni javni konkursi Ministarstva civilnih poslova bih za dodjelu grant sredstava

 

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini

 

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2014. g.

 

Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

 

Info sjednica o bilateralnim programima stipendiranja i mogućnosti nastavka studija/obrazovanja u SAD-u

 

HORIZON 2020 – Individual Fellowships

 

Nove politike za zaštitu starijih potrošača

 

3. međunarodna akademska konferencija - PORODIČNI ODGOJ: HISTORIJSKI I SAVREMENI KONTEKST -Integracioni dijalog o odgoju i obrazovanju od 18. do 21. vijeka

 

Rezultati Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

GEODISPOSAL 2014

 

Poziv za učešće na LAB SURFING radionicama - FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project

 

JRC akcije proširenja i integracije

 

Rezultati Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014. i 2015. godinu

 

Objavljeni pozivi u okviru programa HORIZON 2020

 

Poziv za izražavanje interesa za nezavisne eksperte u "HORIZON 2020"

 

V Međunarodna konferencija o novim horizontima u obrazovanju - INTE 2014

 

Drugi Međunarodni hepatobilijarni kongres

 

International Journal of Euro-Mediterranean Studies

 

Program podrške društvenim istraživanjima u regiji za 2014.-2016. god.

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Rezultati Javnog poziva 2013. - Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Prvi broj časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)

 

Poziv na panel diskusiju „Fiskalna transparentnost lokalne samouprave u BiH: tiče nas se kako se naš novac troši!“

 

Međunarodna konferencija iz oblasti obrazovanja - ITEC 2014

 

Naučno-stručna konferencija „Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive“