Informacije za nastavnike

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2019. godinu (Danubius Young Scientist Award 2019)

Announcement Call for nominations „Danubius Young Scientist Award 2019”

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

 

Horizon 2020

 

Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

 

Konkurs za dodjelu Fulbright stipendija za strane studente za akademsku 2017/2018 godinu

 

Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Otvoren poziv za stipendiju Study of the United States Institutes (SUSI)

 

Poziv na seminar na temu Postdiplomske i doktorske studije u SAD, sa osvrtom na primjer istraživačkog rada iz oblasti kompleksnih sistema

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Poziv na prijavu na program razmjene „Mevlana“

 

Poziv na Četvrtu Međunarodnu konferenciju LEMiMA 2015

 

Javne prezentacije projekata odobrenih po Konkursu  FMON za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBIH u 2014. godini

 

 

Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Stipendije iz programa Fondacije Alexander von Humboldt

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

 

Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 

Jednomjesečne posjete Austriji za nastavno-naučno osoblje univerziteta u BiH

 

Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa za 2014. godinu

 

Međunarodna konferencija o obrazovnoj tehnologiji - IETC 2014

 

Poziv na Informativni seminar i radionicu o Horizont 2020

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Poziv za učešće na radionici za HORITONT 2020

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Objavljeni javni konkursi Ministarstva civilnih poslova bih za dodjelu grant sredstava

 

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini

 

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2014. g.

 

Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

 

Info sjednica o bilateralnim programima stipendiranja i mogućnosti nastavka studija/obrazovanja u SAD-u

 

HORIZON 2020 – Individual Fellowships

 

Nove politike za zaštitu starijih potrošača

 

3. međunarodna akademska konferencija - PORODIČNI ODGOJ: HISTORIJSKI I SAVREMENI KONTEKST -Integracioni dijalog o odgoju i obrazovanju od 18. do 21. vijeka

 

Rezultati Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

GEODISPOSAL 2014

 

Poziv za učešće na LAB SURFING radionicama - FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project

 

JRC akcije proširenja i integracije

 

Rezultati Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014. i 2015. godinu

 

Objavljeni pozivi u okviru programa HORIZON 2020

 

Poziv za izražavanje interesa za nezavisne eksperte u "HORIZON 2020"

 

V Međunarodna konferencija o novim horizontima u obrazovanju - INTE 2014

 

Drugi Međunarodni hepatobilijarni kongres

 

International Journal of Euro-Mediterranean Studies

 

Program podrške društvenim istraživanjima u regiji za 2014.-2016. god.

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Rezultati Javnog poziva 2013. - Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Prvi broj časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)

 

Poziv na panel diskusiju „Fiskalna transparentnost lokalne samouprave u BiH: tiče nas se kako se naš novac troši!“

 

Međunarodna konferencija iz oblasti obrazovanja - ITEC 2014

 

Naučno-stručna konferencija „Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive“

 

Konferencija „Međunarodni trendovi i teme iz oblasti komunikacije i medija“ - ITICAM 2013

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata opremanja Univerziteta u Tuzli od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Pregled naučnih/umjetničkih i stručnih dostignuća nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli za 2012. godinu - obavijest

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini

 

Održana radionica „Priprema prijedloga projekta“ u Tuzli

 

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu

 

Poziv za učešće na radionici za FP7: „Priprema prijedloga projekata“ – Tuzla

 

Javni poziv za podršku projektima iz oblasti visokog obrazovanja u okviru transfera za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Grantovi za istraživače i naučne institucije u okviru „Programa naučne saradnje Švicarske sa zemljama Istočne Evrope“ (pozivom je obuhvaćena BiH)

 

J A V N I   K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu

 

J A V N I  K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 

24. Međunarodna naučno-stručne konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

 

UNESCO - L'OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

 

UNESCO – LOREAL: Poziv za nominacije za nagradu "Za žene u nauci" (For Women in Science) za 2014. godinu

 

Poziv za prijavu radova na međunarodnu naučnu konferenciju The Future of Information Sciences - INFture2013: Information Governance

 

Poziv za učešće na konferencijama Instituta za kulturnu diplomatiju

 

IV ESRUC konferencija

 

Online Journal of Counseling and Education (TOJCE)

 

Otvoren poziv za dodjelu stipendija za istraživanje na univerzitetima u Austriji

 

Konkurs – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2014. i 2015. godinu

 

Obavijest o programu stipendiranja Coimbra Group za mlade istraživače

 

Radionice na temu "Priprema prijedloga projekata"

 

Međunarodna konferencija o kvalitetu u visokom obrazovanju ICQH 2013

 

Prva globalna virtualna konferencija VG-CONF 2013

 

Druga međunarodna virtualna konferencija - ICTIC 2013

 

 Drugi simpozijum doktoranata društvenih i humanističkih nauka “Obrazovanje, kultura i društvo  – savremeni izazovi”

 

Poziv za učešće na radionici za FP7: "Priprema prijedloga projekata"

 

Poziv združenog istraživačkog centra (JRC) za post-doktorante

 

Vladanje kvantitativnim i kvalitativnim analizama podataka za potrebe izrade disertacija/teza/radova - softverske aplikacije SPSS I NVIVO

 

Međunarodna konferencija obrazovnih tehnologija -  IETC 2013

 

Međunarodna konferencija o novim trendovima u edukaciji - INTE 2013

 

Rezultati drugog javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti nauke u 2012. god.

 

KEP Austria 2013 - Poziv za prijavu prijedloga projekata

 

Rezultati konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istaživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2012. godini

 

Međunarodna konferencija o novim trendovima u edukaciji - INTE 2013

 

8. Međunarodna zajednička konferencija o računarstvu, informatici, naukama o sistemima i inženjerstvu - CISSE 2012

 

International Educational Technology Conference-IETC 2013

 

Poziv za učešće na informativnom danu: „FP7 – PEOPLE PROGRAMME“ (FP7 program „Ljudi“)

 

DRUGI JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2012. GODINI

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2012. GODINI

 

WORKSHOPS

 

INVITATION TO THE VI. UNEECC ANNUAL CONFERENCE ORGANIZED WITH THE UNIVERSITY OF MARIBOR AND THE EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITY, MARIBOR, SLOVENIA

 

KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI

 

XIX FESTIVAL INFORMATIČKIH DOSTIGNUĆA – INFOFEST 2012

 

3. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O NOVIM HORIZONTIMA U OBRAZOVANJU

 

NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU BiH I SLOVENIJE