Informacije o SCOPES - CITI

 

 

Transdisciplinarni kompetencijski centar za društvene nauke ima vodeću ulogu u  povećanju kapaciteta istraživača u oblasti društvenih nauka na Univerzitetu u Tuzli i doprinosi relevantnoj teoriji i praksama u TK.

 

 Misija Centra:


1. Podijeliti znanje o kvanlitativnim metodama i studentima i predavačima


2. Održavati transdisciplinarne pristupe


3. Usvojiti primijenjeno istraživanje integrirajući prakse i teoriju


4. Podržati izgradnju mreža koje se bave socijalnim pitanjimaGlavni princip će se zasnivati na pristupu koji povezuje teoriju sa praksama, ojačavajući holističke politike i nudeći mogućnost za obavljanje primjenjenih istraživanja. Inicirati mreže između prakse, istraživanja i politika i podjela znanja i iskustava je krucijalna za socijalnu razmjenu i inovacije. Kompetencijski centar će pomagati u uspostavljanju (tematskih) mreža, ne samo sa lokalnom, nego i sa regionalnom, državnom i međunarodnom naučnom zajednicom. Aktivnosti će biti integrirane u strukture univerziteta.


Korisnici koji mogu biti uključeni su:  sa jedne strane akademsko osoblje Univerizeta, studenti, administracija,  menadžment na svim nivoima univerziteta, sa druge strane takodjer će se referirati na sve univerzitete u BiH, na kantonalne i nacionalne zajednice, profesionalne asocijacije, razne asocijace građana, vladine i nevladine organizacije zainteresirane za rad sa univerziteta.


Učesnici/partneri Projekta: Univerzitet u Tuzli, Univerzitet  primijenjenih znanosti i umjetnosti Sjeverozapadne  Švicarske (UASNW), ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak tk ,UG ''Vive žene'' Tuzla.