Info dan o Erasmus + programu Univerziteta u Granadi, Španija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u 
zemlji i inostranstvu 
Tuzla, 08.01.2018. god. 
 
 
 
 
 
 
 
Pozivamo studente i nastavno osoblje Univerziteta u Tuzli da prisustvuju Info danu o Erasmus+ programu Univerziteta u Granadi koji će se održati u utorak, 09.01.2018. godine u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta u 13.00 sati
 
Profesor sa Univerziteta u Granadi Jose Angel Ruiz Jimenez predstaviti će studentima i nastavnom osoblju Erasmus + stipendije koje mogu koristiti na Univerzitetu u Granadi.