OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Mersiha Imamović, profesor historije, dana 13.03.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda»,

 

pred Komisijom u sastavu:
 


1. dr.sc. Enver Imamović, redovni profesor, za nastavni predmet „Stari vijek“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
2. dr.sc. Bego Omerčević, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Stari vijek“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr.sc. Salmedin Mesihović, vanredni profesor, za oblast „Historija starog vijeka“ na Odsjeku za historiju
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.