MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O OBRAZOVNOJ TEHNOLOGIJI - IETC 2014

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 02.07.2014.

 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O OBRAZOVNOJ TEHNOLOGIJI - IETC 2014
INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2014
CHICAGO, USA
03. – 05. septembar 2014. god
www.iet-c.net


 

 


Sakaraya Univerzitet, TOJET i AIC organizuju Međunarodnu konferenciju o obrazovnoj tehnologiji - IETC 2014, koja će se održati u periodu od 03.  do 05. Septembra 2014. godine u Chicagu, USA.

Poziv za prijavu radova
IETC 2014 nudi raznolik i opsežan program koji pokriva sva područja obrazovne tehnologije. Program obuhvata širok spektar aktivnosti osmišljenih kako bi se olakšala razmjena znanja, iskustva i resursa među učesnicima. To podrazumijeva predavanja eminentnih izlagača, izlaganja radova, tribine i okrugle stolove. Pozivaju se svi zainteresovani da podijele svoje iskustvo i svoje radove s akademicima, profesorima i stručnjacima.

Jezik konferencije
Službeni jezici su engleski i turski jezik. Prijedlozi se mogu slati i biti predstavljeni na  oba jezika.
Prijedlog rada treba uskladiti prema opisima u smjernicama koje možete preuzeti na stranici konferencije (www.iet-c.net).

Mjesto održavanja konferncije
Konferencija IETC 2014 će se održati u kampusu AIC-a: 640 W. Irving Park Rd. Chicago, IL,USA.

Rokovi
Sažetak : do 05.07. 2014
Cijeli rad: do 20. 07. 2014.
Kotizacija: do 05. 08. 2014.