Međunarodna konferencija obrazovnih tehnologija

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tuzla, 22.01.2013. god.

 

 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA OBRAZOVNIH TEHNOLOGIJA -  IETC 2013
13.-15.05.2013. Kuala Lumpur, Malezija

 Sakarya Univerzitet i Univerzitet u Maleziji organizuju međunarodnu konferenciju obrazovnih tehnologija – IETC 2013, koja će se održati u periodu od 25. do 29. 03. 2013. godine na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Maleziji, Kula Lumpur, Malezija. Svi zainteresovani mogu prijaviti radove iz oblasti obrazovnih tehnologija u skladu sa smjernicama koje možete preuzeti na web stranici konferencije: www.iet-c.net

Krajnji rok za prijavu apstrakta: 06.05.2013.god.
Krajnji rok za podnošenje rada: 08.05.2013. god.
Krajnji rok za prijavu: 06.05.2013. god.

Za više informacija obratite se Uredu za pitanja NIR-a Univerzitet u Tuzli ili posjetite stranicu www.iet-c.net