Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 07.04.2014. god.

 

Centar za društvene nauke, teoriju i metodologiju (The Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology  - ICS) objavio je poziv za doktorske stipendije u trajanju od četiri godine na univerzitetima u Groningenu, Utrechtu i Nijmegenu, Holandija. ICS nudi postdiplomske programe iz društvenih i bihevioralnih nauka (uključujući ekonomiju, historiju, matematiku i računarske nauke). Doktorski program  u potpunosti se radi na engleskom jeziku, a s obzirom da se nastava izvodi na univerzitetima u Groningenu, Utrechtu i Nijmegenu, od doktoranata se očekuje da prisustvuju nastavi na sva tri univerziteta. Plate doktoranata se kreću između 2.083 i 2.664 eura, bez obaveze plaćanja školarine. Više informacija o programima ICS-a možete preuzeti na web stranicama:
http://www.ics-graduateschool.nl
http://www.ics-graduateschool.nl/vacancies/
ICSapplications.fsw@uu.nl
Kranji rok za prijavu je 22.04.2014. godine.