OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTETO B J A V L J U J E


 
da će kandidat Zlata Ibrišimović dipl.ing.tehnologije  braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Uticaj CaO i MgO u sistemu Al2O3-SiO2-CaO-MgO na kvalitet tehničke keramike”,pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Zoran Petrović, docent za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet  Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik,
2. Dr.sc. Zoran Iličković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr.sc. Sead Ćatić, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Sabina Begić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast: “Hemijska tehnologija“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 24.03.2017.godine, u 14 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 REZIME RADARezultati dobijeni  provedenim istraživanjima u okviru ovog završnog magistarskog rada predstavljaju  doprinos koji se ogleda kako u teorijskom tako i u aplikativnom značaju. Teorijski doprinos ovog magistarskog rada leži u činjenici da će rezultati dobijeni ovim istraživanjima moći poslužiti u smislu potpunijeg definiranja uaticaja sadržaja CaO i MgO u sistemu Al2O3-SiO2-CaO-MgO na kvalitet tehničke keramike odnosno na dominantne karakteristike proizvoda od tehničke keramike zavisno od oblasti njihove primjene.
Poseban doprinos ovog završnog magistarskog rada je u njegovom aplikativnom značaju jer su istraživanja obavljena u samom industrijskom pogonu na konkretnim proizvodima za tržište te rezultati dobijeni u okviru ovog rada imaju posebnu vrijednost.
Evidentno je da rezultati istraživanja provedenih u okviru ovog završnog magistarskog rada daju jako dobru osnovu za buduća istraživanja u većem obimu jer je iz dobijenih rezultata evidentno da se malim izmjenama u sirovinskoj osnovi ili pak u procesnim parametrima mogu polučiti određene razlike u svojstvima dobijenih proizvoda koje mogu biti od velikog značaja za njihovu dalju primjenu.