OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Ul. Franjevačka br. 2.
           TUZLAO B A V I J E S T

 


ELVEDIN IBIŠEVIĆ, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Modernizacija  EMP sa kliznokolutnim asinhronim motorima kod tračnih transportera“,dana 27. 01. 2017. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Majda Tešanović, doc. – predsjednik,
Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Mensur Kasumović, doc. – mentor i član,
Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Nerdina Mehinović, vanr. prof. – član,
Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.REZIME RADAU radu su navedeni i obrađeni prijedlozi za moguću modernizaciju elektromotornih pogona (EMP) kod tračnih transportera sa namjerom povećanja stepena iskorištenja.
U radu su navedeni osnovni elementi koji sačinjavaju jedan tranportni sistem uz objašnjenje svakog dijela transportnog sistema. Pored elemenata transportnog sistema, pojašnjen je i pogonski mehanizam sistema. Posebna pažnja se obratila na vrstu elektromotora koji se koriste kao pogonski motori. Obratila se pažnja i na kontrolne i upravljačke uređaje koji se koriste na transporterima a koji su potrebni za automatizovan rad transportnog sistema.
Obzirom da je jedan od načina za povećanje iskorištenja transportnog sistema regulacija brzine, objašnjeni su načini regulacije brzine kod elektromotora kao i prednosti i nedostaci istih.
Objašnjena su i neželjena pogonska stanja koja se mogu javiti na transporteru. Navedene su metode kako se posljedice neželjenih stanja smanjuju i kako se sprečavaju ukoliko nije prekasno za to.
U zadnjem poglavlju su navedena konkretna rješenja sa tehno-ekonomskom analizom sve sa ciljem postizanja pouzdanosti, fleksibilnosti i ekonomske opravdanosti rješenja.