OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 


O B A V I J E S TAzemina Husičić  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Rad dramske sekcije u osnovnoj školi i razvijanje kulture izražavanja”Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 11.04.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u TuzliRezervni član Komisije:  dr. sc. Anisa Avdagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Dramska sekcija predstavlja jedan vid vaspitanja i obrazovanja kroz dramsko iskustvo i doživljaje. Ovaj način rada sa djecom pomaže učenicima u razvijanju njihovih posebnih potencijala, osjećaja samopouzdanja, govornih i izražajnih sposobnosti i vještina, mašte i kreativnosti, jača društvenu svijest i osjećaj odgovornosti učeći ih načinu korektne saradnje i uvažavanja drugih.
U radu su obuhvaćena  sva područja dramske sekcije i kulture izražavanja: vananastavne aktivnosti, rad dramskih sekcija, uloga dramskih sekcija, gluma, dramski odgoj, dramske aktivnosti, kultura govora i improvizacija teksta. Putem  istraživanja potvrđene su postavljene hipoteze, te pokazana je učinkovitost i primjerenost rada dramskih sekcija i kulture izražavanja.