OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O B A V I J E S TVesna Huremović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:Socijalno poduzetništvo kao aktivna mjera socijalne politike zapošljavanja mladihJavna odbrana magistarskog rada obavit će se 11.02.2015. godine u 12:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Vahid Kljajić, redovni profesor, emeritus izabran za nastavni predmet „Socijalni razvoj i socijalno planiranje“ i „Rehabilitacija“
na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
2. dr. sc. Asim Pandžić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Hariz Šarić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u TuzliRezervni član Komisije: dr. sc. Erna Lučić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Socijalno poduzetništvo predstvalja inovativan pristup rješavanja ozbiljnih društvenih problema s kojima se suočava društvena zajednica. Polazno odredište rada odnosilo se na aktivnu politiku zapošljavanja sa posebnim osvrtom na mlade osobe, programe i mogućnosti koje su na raspolaganju mladim osobama. Predmet istraživanja odnosio se na ispitivanje u kojoj mjeri socijalno poduzetništvo kao aktivna mjera socijalne politike predstavlja mogućnost za zapošljavanje mladih i smanjenje nezaposlenosti socijalno isključenih grupa na području Tuzlanskog kantona. Rad je imao za cilj istražiti i analizirati:programe aktivne politike zapošljavanja i oblast socijalnog poduzetništva, mogućnosti koje se pružaju mladima osposobljavanjem za socijalno poduzetništvo, osposobljenost organizacija za samostalan rad i pružanje podrške pojedincu ali i zajednici, način finansiranja organizacija i podrška koja se pruža određenim organizacijama u cilju njihovog što kvalitetnijeg rada. Istraživanje o socijalnom poduzetništvu kao aktivnoj mjeri socijalne politike zapošljavanja mladih je realizirano na području Tuzlanskog kantona i obuhvatalo je sve općine. U radu je korišteno pojmovno određenje aktivne politike zapošljavanja i socijalnog poduzetništva kojima je krajnji cilj smanjenje stope nezaposlenostimladih osoba. Za potrebe istraživanja, konstruisani su posebni upitnici za studente, nezaposlene mlade osobe i organizacije odnosno socijalna preduzeća. Prilikom obrade podataka korištene su opšte naučne metode i osnovne metode. Na osnovu rezultata istraživanja potvrđeno je da socijalno poduzetništvo predstavlja mogućnost za zapošljavanje mladih i smanjenje nezaposlenosti socijalno isključenih kategorija.