OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S TAnela Huremović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Analiza direktnih govornih činova u self-help knjigama
(Analysis of Speech Acts of Directives in Self-help Books)"Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 04.07.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Mirza Džanić, docent izabran na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. Dr.sc. Jelena Ilić Plauc, docent izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
3. Dr.sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, docent izabran na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.Rezervni član Komisije:  prof. dr. sc. Nihada Delibegović Džanić.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Ovaj master rad se bazira na analizi direktnih govornih činova u savjetima pronađenim u self-help knjigama. U posljednje vrijeme, više od 53% ispitanika preferira čitanje određene self-help knjige umjesto odlaska psihologu, naročito ako trenutno prolaze kroz teške životne situacije. Ispitanici uživaju u čitanju i samostalnom pronalaženju rješenja. Cilj ovog master rada je da prepozna i naznači različite forme i funkcije direktiva korištenih u self-help knjigama. Uporedo sa ovim su analizirane pozitivne i negativne forme i funkcije. U ovom master radu, 81,7% imperativnih konstrukcija ima pozitivnu formu, dok samo njih 18,3% ima negativnu formu. Knjiga, Learn to Relax (“Nauči da se opustiš”) sadrži 50,5% imperativa, dok knjiga The Power of Now (“Moć Sadašnjosti”) obuhvata 60,1% imperativnih konstrukcija. Istraživanje je pokazalo da su modalni glagoli korišteni za ublažavanje ilokucijske snage u svrhu očuvanja govornikovog lica.