POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA HORITONT 2020

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 18.04.2014.

 POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA HORITONT 2020

Horizont 2020 Okvirni program EU za istraživanje i inovacije

 Projekat koji je finansiran od stane Evropske unije Izgradnja kapaciteta u BiH u evropskom istraživanju i programima tehnološkog razvoja i inicijativa (RTDPI) poziva Vas, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, da prisustvujete informativnim seminarima i radiocama koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

* Mostar - 28. i 29. april 2014.

* Sarajevo - 6. i 7. maj 2014.

* Banja Luka - 13. i 14. maj 2014.

Teme predavanja:

    1. dan: Informacije o Horizontu 2020 – Šta vam EU istraživanje i inovacijski program može ponuditi.

    2. dan: Radionica na temu Horizont 2020 – Kakve koristi možete imati od programa Horizont 2020 i kako možete aplicirati za EU programe.

S obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da se registrujete.

Više informacija na: www.ncp.ba/ba/informativni-seminari-i-radionice-ce-se-odrzati-prema-sljedecem-rasporedu.aspx Ili kontaktirajte RTDPI ured: office.RTD.suzana@gmail.com


Poruka za doborodošlicu

Program za 28. april 2014. god.

Program za 29. april 2014. god.