Poziv na informativni seminar i radionicu o Horizon 2020

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 13.06.2014. god.

 

 

 PROGRAM

 

Evropska unija (EU-RTDPI) u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Univerzitetom u Tuzli će organizirati Informativni seminar i radionicu o Horizon 2020 u četvrtak, 19. juna i Coaching sastanak u petak, 20. juna 2014. godine, u 10:00 sati,  na Univerzitetu u Tuzli, u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta.

Evropska unija je pokrenula okvirni program za istraživanje i inovacije za period od 2014. do 2020, pod nazivom HORIZON 2020. Oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava je stavljeno na raspolaganje za istraživanje i inovacije, zemljama članicama i državama kandidatima, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Tokom seminara i radionica u Tuzli, istraživačka i akademska zajednica i inovativni sektor će biti u detalje informisan kako može uzeti učešće u programu Horizon 2020 kao i u EUREKA programu. Detaljne infromacije će biti pružene iz odabranih oblasti u Horizon 2020, kao i šta je to što čini vaš projekat najboljim.

Pozivaju se svi zainteresovani istraživači i inovatori da uzmu aktivno učešće na ovom seminaru.

Link za registraciju: http://ncp.ba/ba/registracija-tuzla.aspx.