HORIZON 2020 – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Tuzla, 24.03.2014.


 

 


U okviru programa HORIZON 2020 objavljen je poziv za Individual Fellowships, namjenjen istraživačima koji ostaje otvoren do 11.09.2014. godine.


Cilj Individual Fellowships jeste unaprijediti kreativni i inovativni potencijal iskusnih naučnika koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u pogledu sticanja vještina na multi-ili interdisciplinarnoj razini kroz usavršavanje, međunarodnu i međusektorsku mobilnost.


Individual Fellowships pružaju mogućnosti za sticanje i transfer novih znanja i za rad na istraživanju u evropskom kontekstu (u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama) ili izvan Evrope. Ova shema posebno podržava povratak i reintegraciju istraživača izvan Europe, koji su prethodno radili u Evropi. Također razvija i pomaže da se ponovno pokrenu karijere pojedinih istraživača koji pokazuju veliki potencijal, s obzirom na njihovo iskustvo.


Više informacija možete preuzeti na linku: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html