OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTETO B J A V L J U J E 
da će kandidat Irma Hodžić, bachelor inženjer zaštite okoline, braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Primjena mulja iz procesa prečišćavanja sirove slane vode kao komponente za fitoremedijaciju i proizvodnju geopolimera“,pred Komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;
2.Dr.sc. Abdel Đozić, docent, mentor, uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;
3.Dr.sc. Zoran Iličković, vanredni profesor, član, uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 23.06.2017. godine u 12h u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. 
REZIME RADAU ovom radu su ispitivane mogućnosti primjene bijelog mulja koji nastaje u procesu prečišćavanja sorive slane vode (SSV) Solane d.d. Tuzla, prvenstveno u kombinaciji sa bentonitom, alumoslikatnom glinom i to u cilju dobivanja novog konstrukcionog materijala.  Kvalitet mulja i bentonita određen je mjerenjem slijedećih parametara: pH vrijednost, elektrovodljivost, te sadržajem oksida odgovarajućih metala. Prvenstveno smo ispitali pojedinačni sastav, a potom smjesu mulja i bentonita. Bijeli mulj je na početku istraživanja korišten u tečnom stanju i to u cilju određivanja optimalnih omjera mulja i bentonita.  Bijeli mulj nije pogodan za fitoremedijaciju zemljišta i ne može se koristiti za uzgoj biljaka naročito zbog visoke pH vrijednosti. Međutim, u ispitivanju upotrebe bijelog mulja za ublažavanje i sprečavanje rasta plijesni u unutrašnjim prostorima, ispitivani materijal se pokazao kao jako dobro sredstvo za sprečavanje vlage i rasta plijesni.  Bijeli mulj u kombinaciji sa bentonitom se pokazao kao adekvatan prekursorski materijal za geopolimerizaciju, budući da je vrlo bogat alumosilikatima, a mnoga od dosadašnjih istraživanja to i potvrđuju. Ovo istraživanje ima za cilj da doprinos rasvjetljavanju uticaja određenih parametara na karakteristike geopolimera na bazi bijelog mulja. Dobiveni rezultati treba da daju odgovore o definisanju najpovoljnijih uslova pod kojima bi, u primjeni odgovarajuće metode, bijeli mulj mogao biti upotrijebljen u proizvodnji konstrukcionih materijala. U ovom radu izrađen je i 3D model slane sobe.
Ključne riječi: mulj, bentonit, geopolimer, konstrukcioni materijal, 3D model