Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries (Higher Education Pain Medicine Project - HEPMP)

 

 

 

 

 

Izvještaj o LLL kursu Hronični bol

 

Tim Univerziteta u Tuzli je  u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar HRONIČNI BOL koji je održan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.11.2019. god.

 

 

 

Izvještaj o održanom seminaru "Tretman akutne boli"

 

U sklopu aktivnosti na ERASMUS + projektu u Univerzitetskom kliničkom centru je 29.11.2019. godine održan  seminar na temu Tretman akutne boli. Predavači su bile Doc dr sc Neli Vintar i Doc dr sc Maja Šoštarič iz Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani koje su održale niz predavanja o organizaciji službe za tretman akutne boli kao i značaju adekvatnog tretmana postoperativnog bola. Edukativni događaj  akreditovan kao seminar prve kategorije sa najvećim brojem KME bodova.

 

 

 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj nabavci opreme na Univerzitetu u Tuzli u okviru HEPMP projekta

 

U okviru aktivnosti  na Erasmus +  projektu Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) na Univerzitetu u Tuzli realizirana je javna nabavka opreme za potrebe Medicinskog fakulteta.

 

 

Poziv na Seminar "Hronični bol"

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na drugi seminar "Hronični bol" koji će se održati u sklopu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP u subotu, 30.11.2019. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli prema navedenom programu.

 

 

 

Izvještaj o učešću članova  HEPMP tima UNTZ na Management  Board Meeting u Beogradu

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, Doc.dr.sc. Renata Hodžić i Mr.sc. Fuad Čergić, dipl.ec, su 27.i 28.09.2019.  godine učestvovali na Management Board Meeting u Beogradu, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

  

Izvještaj o otvaranju ponuda za javnu nabavku opreme

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli, Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Admir Muharemović, dipl.ec, imenovani su za članove komisije za zajedničku javnu nabavku opreme za Medicinske fakultete Univerziteta u Tuzli i Banjoj Luci , a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

 

Izvještaj o učešću članova  HEPMP tima UNTZ na seminaru Akutni bol u Banjoj Luci

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, Doc.dr.sc. Samir Husić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić, su 06.07.2019.  godine učestvovali kao pozvani predavači na seminaru Akutni bol – značaj i liječenje, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

 

Izvještaj o LLL kursu Akutni bol – značaj i liječenje

 

Tim Univerziteta u Tuzlije  u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar AKUTNI BOL – ZNAČAJ I LIJEČENJE koji je održan u Centru za palijativnu njegu i terapiju bola, UKC Tuzla, 29.06.2019. god.  U pripremi seminara, nakon izrade nacrta edukativnog materijala, izabrano je devet  predavača koji su, svako iz oblasti za koju ju delegiran, napisao materijal i izradio prezentaciju. Sveukupan edukativni materijal je sistematizovan, pripremljen u zahtjevanom formatu i poslan za štampanje priručnika kojeg su dobili svi učesnici.

  

 

 

Poziv na Seminar "Akutni bol - Značaj i liječenje"

 

Univerzitet u Tuzli je partner u Konzorcijumu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.

 

 

 

 

Izvještaj o monitoring posjeti predstavnika nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH

 

Predstavnici nacionalne Erasmus + Kancelarije u Bosni i Hercegovini, Suad Muhibić i Dejan Rosić, su 20.03.2019. obavili monitoring posjetu CBHE Projektu  585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (HEPMP). Posjeta je bila u Banjoj Luci.

 

 

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Firenci

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 13.09. do 17.09.2018.  godine učestvovali na sastanku u Firenci, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

 

U okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Ljubljani

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 12.03. do 16.03.2018. godine učestvovali na sastanku u Ljubljani, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

 

U okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Rijeci

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić su u periodu 26. do 29.05.2018. godine učestvovale na sastanku u Rijeci, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

 

U okviru HEPMP Erasmus+ projekta održan Kick off meeting u Beogradu

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić učestvovali su 01. i 02. Decembra 2017. godine na pripremnom sastanku (Kick off meeting) u Beogradu, a u okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

  

 

 

 

 

Više informacija o projektu: http://hepmp.med.bg.ac.rs/