Poziv na Seminar "Akutni bol - Značaj i liječenje"

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 11.06.2019. god.

 

 

 

P R O G R A M

 

 

     

Univerzitet u Tuzli je partner u Konzorcijumu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.  Cilj projekta je unapređenje znanja o bolu proširivanjem postojećih i uvođenjem novih nastavnih programa o medicini bola na dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Jedan od zadataka u sklopu projektne aktivnosti jeste i organizovanje seminara o bolu za ljekare sa područja Tuzlanskog kantona. Auditorij mogu sačinjavati i  stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre / tehničari kao i studenti Medicinskog fakulteta.  Planirani seminari  će se organizovati kao kontinuirana medicinska edukacija koja će kroz četiri modula obuhvatiti široku tematiku o medicini bola: akutna bol, karcinomska bol, neuropatska bol i hronična bol, i biće akreditovani od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.  Po završetku svakog modula vršiće se evaluacija tečaja a polaznici će raditi izlazni test i biće im dodijeljeni certifikati o učešću, priručnik o tematici koja se obrađuje, a učešće je besplatno.

Za predavače su predviđeni članovi timova Konzorcija projekta (Univerzitet u Beogradu, Kragujevcu, Ljubljani, Rijeci, Podgorici, Banja Luci, Tuzli), a koji se u okviru svojih specijalizacija bave problematikom bola.

Seminar Akutni bol je prvi modul od četiri, koji će se organizovati 29.06.2019. godine kao kontinuirana medicinska edukacija o bolu u sklopu EU projekta " Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries - HEPMP " .

 

Više informacija o Seminaru Akutni bol možete preuzeti na sljedećem linku: Seminar Akutni bol.