OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Mehmed Hasanović, dipl.ing.maš., dana 13.01.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Povišenje eksploatacione pouzdanosti u funkciji rizika»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Edin Cerjaković, docent za užu naučnu oblast ''Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Džemo Tufekčić, profesor emeritus za užu naučnu oblast ''Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Alan Topčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
4. dr. sc. Bahrudin Šarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Mehatronički sistemi'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
5. dr. sc. Slađan Lovrić, docent za užu naučnu oblast ''Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.