OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 17.1.2017 god.O B J A V L J U J EDženana Haračić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„INŽENJERSKOGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA TRSTIONICA KOD KAKNJA“,


 dana 23.1.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Rejhana Dervišević,  vanredni profesor
 uža naučna oblast „Geološko inženjerstvo“, 
 RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Indira Sijerčić, vanredni profesor
uža naučnu oblast „Geološko inženjerstvo
RGGF Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr.sc. Hamo Isaković, vanredni profesor
uža naučna oblast „Geološko inženjerstvo
RGGF Univerziteta u Tuzli ,član.
 


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADA


Na području Općine Kakanj značajno su razvijeni savremeni egzodinamički i inženjerskogeološki procesi i pojave, a posljedica su dejstva spoljašnjih sila na površinu terena i antropogenog uticaja.
U magistarskom radu je za područje Trstionice izvršeno sistematizovanje dosadašnjih geoloških, hidrogeoloških, strukturno-tektonskih, geomehaničkih istraživanja, foto i orto satelitskih snimaka, klimatskih analiza, analiza geodetskog praćenja ponašanja pojedinih geodinamičkih pojava, a postojeći podaci su dopunjeni novim analizama i podacima direktnog i indirektnog inženjerskogeološkog kartiranja površine terena i jamskih radova.
Inženjerskogeološke jedinice, razvrstane u dvije glavne kategorije, detaljno su opisane i prvi put izdvojene na inženjerskogeološkoj karti područja Trstionica. Prikazane su i posljedice rudarskih aktivnosti na površini, u vidu slijeganja terena, u jamskim radovima, prouzrokovane bubrenjem stijena, kao i drugi negativni efekti egzodinamičkih i inženjerskogeoloških procesa.
Prvim sistematizovanim prikupljanjem inženjerskogeoloških podataka stvoreni su uslovi za preventivno djelovanje i ublažavanje uticaja pojedinih vrsta egzodinamičkih i inženjerskogeoloških procesa i pojava.