OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TAlma Hamzić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/15. godine“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 26.01.2017. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Adib Đozić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Sociologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Rasim Muratović, docent izabran za užu naučnu oblast „Sociologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  dr sc. Nijaz Karić, vanr. prof.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Socijalna struktura se pokazuje kao značajan faktor u praćenju, analiziranju i planiranju onoga što jeste društvena zbilja. Kvalitetan vjerski odgoj u mektebskoj nastavi pomaže ostvarivanju svih intelektualnih i tjelesnih sposobnosti čovjeka, njegovih osnovnih ljudskih prava, učešću u društvu, a doprinosi i smanjenu bijede i siromaštva. Učiti i podučavati je stroga dužnost sviju nas. Prvi imperativ u islamu jeste učiti i podučavati, i tek kada nešto naučiš, možeš to i da praktikuješ. Škola je mjesto učenja, ali ujedno i mjesto gdje se djeca odgajaju. Škola pruža našoj djeci informacije o općem znanju, međutim škola ne usađuje i vjerske vrijednosti, tu zadaću preuzima mekteb. Mektebska nastava je temeljni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u džematu.Rad je posvećen mektebskoj nastavi, odnosno socijalnoj strukturi polaznika mektebske nastave i u vezi s tim je urađeno i istraživanje koje će biti predstavljeno na narednim radovima. Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog djela. U teorijskom djelu nastoji se približiti nitnim temeljnim pojmovima koji su povezani s mektebskom nastavom. Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika koji je poveden među učenicima s područja općine Bijeljina i Atik-džamije u Janji.Dobiveni rezultati istraživanja potvrđuju glavnu hipotezu ovog rada, kao i sve pothipoteze, a to je da mektebsku nastavu pohađaju polaznici iz različitih socijalno-ekonomskih slojeva bosanskohercegovačkog društva.