OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 07.04.2017. godina
 


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat UniverzitetaO B J A V L J U J E


 
Aida Halilović , profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom  „Komparativna analiza antimikrobnog učinka bobičastog voća i sintetičkih antibiotika i njihova međusobna aktivnost“


 
 
u ponedjeljak  17.04.2017. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, mentor i član, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
3. Dr.sc. Zahida Ademović, vanredni profesor, član, za  užu naučnu oblast „Organska hemija“
Tehnološki  fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Rifet Terzić, redovni profesor, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

 

REZIME RADA

 Završni magistarski rad pod naslovom:

„Komparativna analiza antimikrobnog učinka bobičastog voća i sintetičkih antibiotika i njihova međusobna aktivnost“

 Problema rapidnog porasta bakterijske rezistencije prema antibioticima zahtjeva iznalaženje alternativnih rješenja za liječenje bakterioza. Jedno od najboljih rješenja je korištenje biljaka koje posjeduju antimikrobni potencijal.  U ovom istraživanju ispitivali smo antimikrobni učinak ekstrakta iz plodova i listova tri bobičaste vrste: borovnice, brusnice, aronije i sintetičkih antibiotika kao i njihovu međusobnu aktivnost. Ispitivane vrste su sakupljene na području sjeveroistočne Bosne. Obzirom na nepoželjne posljedice primjene sintetskih antibiotika, kao i porast bakterijske rezistencije prema njima, svrha ovog rada jeste i promocija antimikrobne učinkovitosti bobičastih vrsta sa ciljem racionalizacije upotrebe antibiotika. Pri ispitivanju su korišteni disk difuzijski metod po Kirby Baueru i disk na disk test. Najizraženiji antimikrobni učinak od ispitivanih plodova posjeduje plod borovnice, a od listova list brusnice. Ekstrakt iz ploda borovnice iskazuje veću antimikrobnu učinkovitost prema Gramm pozitivnim bakterijama (vrijednosti zona inhibicije su: Listeria monocytogenes 25 mm, Enterococcus faecalis 22 mm, Staphylococcus aureus 20 mm) u odnosu na Gramm negativne (vrijednosti zona inhibicije su: Escherichia coli 13 mm, Salmonella eneteritidis 12 mm). I ekstrakt iz lista brusnice iskazuje veću antimikrobnu djelotvornost prema Gramm pozitivnim (vrijednosti zona inhibicije su: Listeria monocytogenes 22 mm, Enterococcus faecalis 21 mm,  Staphylococcus aureus 29 mm) u odnosu na Gramm negativne bakterijske sojeve (vrijednosti zona inhibicije su: Escherichia coli 16 mm, Salmonella eneteritidis 17 mm). Ekstrakti iz aronije iskazuju slabu antimikrobnu aktivnost prema Gramm pozitivnim bakterijama, dok su Gramm negativne bakterije otporne prema ekstraktima iz ove vrste. Uzajamno dejstvo ekstrakata bobičastih vrsta i antibiotika je sinergističko ili u rijetkim slučajevima neuralističko. Kao i pri samostalnoj primjeni, bobičaste vrste u većoj mjeri posuspješuju djelotvornost antibiotika djelujući na Gramm pozitivne bakterije u odnosu na Gramm negativne.