Grantovi za istraživače i naučne institucije

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

26. april 2013.GRANTOVI ZA ISTRAŽIVAČE I NAUČNE INSTITUCIJE U OKVIRU
„PROGRAMA NAUČNE SARADNJE ŠVICARSKE SA ZEMLJAMA ISTOČNE EVROPE“
(POZIVOM JE OBUHVAĆENA BOSNA I HERCEGOVINA)Nacionalna fondacija za nauku Švicarske je objavila pozive za prikupljanje prijedloga za finansiranje u okviru programa naučne saradnje Švicarske sa istočnom Evropom - SCOPES 2013-2016  (zemlje koje su obuhvaćene ovim pozivom uključuju i Bosnu i Hercegovinu).


SCOPES 2013-2016 raspolaže sa 16 miliona švicarskih franaka za finansiranje sljedećih programskih aktivnosti:


-    grantovi za učešće na konferencijama (CG), omogućavaju istraživačima da učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama koje se održavaju u Švicarskoj. Grant osigurava finansiranje troškova putovanja i smještaja;
-    zajednički istraživački projekti (JRP) omogućavaju finansijska sredstva za istraživače iz Švicarskoj partnerskih zemalja da zajedno sa kolegama iz Švicarske rade na inovativnim projektima;
-    evaluacijski grantovi (VG) namijenjeni da bude povećan utjecaj i održivost istraživačkih rezultata dobivenih kroz zajedničke istraživačke projekte; 
-    pripremni grantovi (PG) uz pomoć kojih se može finansirati troškovi sastanaka koji se odnose na pripremu prijedlog zajedničkih istraživačkih projekata.


Više informacija o programu se nalazi na web portalu Nacionalne fondacije za nauku Švicarske:
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx


Trenutno je otvoren poziv za JRP do 20. septembra 2013. godine. Detalji vezano uz ovaj poziv se nalaze u dokumentu: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf.