"Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira"

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 27.05.2014. god.

 
Obavještavamo nastavno osoblje i studente da možete posjetiti Facebook stranicu našeg regionalnog programa:

https://www.facebook.com/Build.Bridges.Not.Walls

Šta mogu pronaći korisno za sebe?

Redovne informacije o našim aktivnostima, galeriju slika, virtuelnu biblioteku sa preporučenim knjigama, publikacijama, izvještajima, analizama i sl., kutak za diskusiju, kutak sa dokumentarnim filmovima, APPLY! kutak sa obavještenjima o konkursima, edukacijama, konferencijama, stipendijama itd.