Gostujuće predavanje Dr. Louise Buckingham na Filozofskom fakultetu

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 29.01.2020. god.

 

 

Filozofski fakultet će 10. februara 2020. godine ugostiti Dr. Louisu Buckingham, profesoricu sa Novog Zelanda.

 

Dr. Louisa Buckingham sa Univerziteta u Aucklandu, Novi Zeland, će održati predavanje na temu Extreme parallels: a corpus-driven analysis of ISIS and far-right discourse (Ekstremne paralele: korpusna analiza diskursa grupe ISIS i ekstremne desnice),  u kojem će izložiti rezultate lingvističke analize propagandnih materijala organizacije ISIS i desničarskih ekstremista. Mada su ideološki na suprotnim stranama, desničarski i islamski ekstremisti imaju u svom diskursu dosta zajedničkih ideja i emocija. U ovoj studiji predstavljene su ključne psihološke dimenzije, semantičke kategorije i ključne riječi koje nalazimo u manifestima počinitelja masakra u gradovima Christchurch i Utøya (desničarski ekstremisti Brenton Tarrant i Anders Breivik) i u propagandnom časopisu Rumiyah grupe ISIS. Louisa Buckingham i njena saradnica su identificirale elemente koji doprinose konstruiranju narativa mržnje, opasnosti i neophodnosti hitnog djelovanja.

 

Dr. Louisa Buckingham predaje na Univerzitetu u Aucklandu, Novi Zeland. U toku svog dugogodišnjeg internacionalnog iskustva univerzitetskog predavača provela je tri godine na Odsjeku za engleski jezik Univerziteta u Tuzli i dala veliki doprinos osnivanju i razvoju ovog Odsjeka.

 

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 10. februara 2020. godine s početkom u 17.00 u Amfiteatru 2 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Predavanje će biti na engleskom jeziku.
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1177083X.2019.1698623

 

Više informacija