OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 26.04.2017 god.O B J A V L J U J EEmina Goletić, bachelor-inž-građevinarstva javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:


METODE POBOLJŠANJA I ZAŠTITE STIJENSKE MASE PRI GRADNJI GEOTEHNIČKIH OBJEKATA“


 dana 05.05.2017. godine sa početkom u 14 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:


1.Dr.sc. Kenan Mandžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Mehanika sa geoemhnikaom i geotehnika,
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.dr.sc. Adnan Ibrahimović, vanredni profesor, uža naučna oblast mehanika sa geomehanikom i geotehnika,
RGGF Univerziteta u Tuzli, mentor, član
3.Dr.sc. Damir Zenunović, vanredni profesor, uža naučna oblast Građevinske konstrukcije,
RGGF Univerziteta u Tuzli, član.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADA


Rad na temu „Metode poboljšanja i zaštite stijenske mase pri gradnji geotehničkih objekata“ je zasnovan na deset cjelina. Poglavlja obrađuju temu od do sada poznatih metoda koje se koriste u tehnici prilikom gradnje geotehničkkih objekata, preko načina i metoda istraživanja stijenske mase kako bi se dobila slika stanja iste. U tom dijelu se poseban značaj, pored laboratorijskih istraživanja, stavlja na terenska istraživanja, kao najprecizniji prikaz stanja u stijeni koji se trenutno može postići.
Prije analize stanja stijenske mase, te analize interakcijskog djelovanja geotehničkih objekata i stijena, koje predstavljaju srž i okosnicu samog rada, ukratko su predstavljene metode poboljšanja i zaštite stijenske mase, te opisan način primjene svake od njih.
Naposljetku je izvršena interpretacija rezultata analiza, evaluacija i preporuka optimalnih metoda poboljšanja i zaštite stijenske mase.
Ovaj rad objedinjuje na jednom mjestu osnovna potrebna znanja vezana za ovu temu, predstavljena u logičkim zasebnim jedinicama, koje su za cilj imale što jednostavniju ilustraciju dosadašnjih saznanja, metoda i postupaka pri rješavanju problema prilikom gradnje geotehničkih objekata. Također je, imao zadatak, skrenuti pažnju na hijerarhiju bitnosti prilikom posmatranja samog problema i izrade rješenja.