GEODISPOSAL 2014

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 20.01.2014.god.
GEODISPOSAL 2014
Reference 2014-ITU-A-1
24. - 26.06.2014., Manchester, UKThe Implementing Geological Disposal – Technology Platform (IGD-TP) organizuje konferenciju u okviru koje će se održati radionica GEODISPOSAL 2014 u periodu od 24. do 26.06.2014. godine u Manchester, UK. Ciljevi radionice su podržati jačanje kompetencija u području dugoročne sigurnosti odlagališta nuklearnog otpada i implementacije relevantnih društvenih procesa. Organizatori pozvaju zainteresovane mlade profesionalce da se prijave za učešće na radinici najkasnije do 28.02.2014. godine.


Zainteresovani učesnici mogu poslati CV na email adresu: JRC-Enlargement@ec.europa.eu, naziv emaila: 2014-ITU-A-1


Više informacija možete preuzeti ovdje.