Suvremene filozofske teme JUNIOR- FILOZOFIJA UZVRAĆA UDARAC

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
e-mail: international@untz.ba
Tuzla, 25.03.2014. god.

 

 

 

Poštovane kolegice i kolege filozofi, te studenti srodnih znanosti,

 

Udruga studenata filozofije "FURIJA" Filozofskog fakulteta u Rijeci i ove godine ima zadovoljstvo i čast pozvati Vas na sudjelovanje na petom međunarodnom studentskom simpoziju Suvremene filozofske teme JUNIOR- FILOZOFIJA UZVRAĆA UDARAC.


Simpozij će se održati od 22. do 24. svibnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Vaše izlaganje može biti na engleskom ili hrvatskom jeziku, a može se baviti temom iz bilo kojeg područja filozofije, s naglaskom na suvremenim autorima, raspravama i istraživanjima. Simpozij je otvoren za studente preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija filozofije i srodnih znanosti te za nedavno diplomirane studente. Koautorstvo u radu je moguće. Predviđeno trajanje pojedinog izlaganja je 20 minuta, s raspravom od 10 minuta. Rok za predaju sažetaka radova, dužine 300-500 riječi, je 24. travnja, isključivo putem e-maila na adresu furija.ffri@gmail.com.


Smještaj je osiguran od srijede, 21.svibnja poslijepodne, do nedjelje, 25.svibnja prijepodne.

 

 

Više informacija