Funkciju Rektora Univerziteta u Tuzli obavlja prof.dr. Zumreta Kušljugić

KABINET REKTORA
Tuzla, 21.03.2017. god.

 


 

 


Nakon prestanka mandata Rektoru Univerziteta u Tuzli prof.dr. Samiru Nuriću, dužnost Rektora do imenovanja vršioca dužnosti Rektora

 

Univerziteta u Tuzli, obavlja dr.sc. Zumreta Kušljugić, redovni profesor Medicinskog fakulteta, počev od 20.03.2017. godine.