XI međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 05.12.2018. god.

 
Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli uspješno je realiziran XI međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“ koji je ove godine imao podtemu „Kineziološko zdravstveni aspekti sporta“.

 

 


Amfiteatar Fakulteta ispunjen do posljednjeg mjesta

 

 

Uz prisustvo velikog broja gostiju, predavači po pozivu dr. sc. Muris Đug, dr. sc. Samir Mačković, dr. sc. Vladimir Ivanek, dr. sc. Edin Užičanin i dr. sc. Snežana Vujanović su prisutnim kineziolozima i studentima prezentirali vrijedna iskustva iz svog stručnog i naučno - istraživačkog opusa.

 

  „Preventivni kondicijski trening“, predavanje prof. dr. Murisa Đuga

 

 

Dekan Fakulteta prof. dr. Vlatko Šeparović uručio je Priznanja za dugogodišnju uspješnu suradnju direktoru Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, gosp. Nikoli Čiči i predsjedenici Društva pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona Mireli Osmanović.

 

 

          


Priznanja za gosp. Nikolu Čiča i kolegici Mireli Osmanović

 

 

Na kraju Simpozija organizatori su dobili pozitivne kritike za uloženi trud, a posebno je važno istaći zadovoljstvo brojnih pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa Tuzlanskog kantona, a postavljene su osnove za realizaciju brojnih ideja i inicijativa usmjerenih ka daljem unapređenju kineziološke prakse.

 

 
Prof. dr. Samir Mačković, doc. dr. Vladimir Ivanek i prof. dr. Muris Đug, predavači po pozivu

 

 

Ove godine je organizator dodijelio posebno Priznanje za dugogodišnju suradnju Pokrajinskom zavodu sa sport i medicinu sporta iz Novog Sada s čijim predstavnicima je dogovoren zajednički nastup u apliciranju prema međunarodnim natječajima.

 

 Gosti na Simpoziju sa Fakulteta iz Sarajeva, Skoplja i Novog Sada

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport zahvaljuje se svih gostima i učesnicima Simpozija na suradnji i najavljuje nove aktivnosti o kojima će biti riječi prilikom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.