Pripreme za X međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 06.10.2017. god.

 

 


Dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli dogovorio je nastavak suradnje sa Fakultetom športa Univerziteta Ljubljani. Dekan Fakulteta športa prof. dr. Milan Žvan potvrdio je da će predvoditi delegaciju Fakulteta na X međunarodnom Simpoziju „Sport i zdravlje“ koji će se održati u Tuzli na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport 30.11 i 01.12.2017. godine.

 

 

Univerzitet u Tuzli dekani prof. dr. Vlatko Šeparović i prof. dr. Milan Žvan

 

dekani prof. dr. Vlatko Šeparović i prof. dr. Milan Žvan