Otvaranje poligona za kineziološku dijagnostiku i trening

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 12.07.2018. god.

 

 

 


Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizirao je skroman program povodom završetka radova i otvaranja poligona za kineziološku dijagnostiku i trening u Kampusu Univerziteta u Tuzli.
 

 

 

Otvaranje poligona za kineziološku dijagnostiku i trening


Prve aktivnosti na terenu za mali nogomet sa umjetnom travom u Kampusu Univerziteta

 

 

Dolazak Rektorice Univerziteta prof. dr. Nermine Hadžigrahić, organizatori programa, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, iskoristili su da se Rektorici uruči prigodno Priznanje za podršku nizu Inicijativa koje je Fakultet pokrenuo među kojima su: Uvođenje učenja na daljinu na dva studijska programa, Pripremanje Pravilnika za cjeloživotno učenje, kao i Podrška za rekonstrukciju sportskih poligona u Kampusu.

 

 

 

  

 Rektorica Univerziteta prof.dr. Nermina Hadžigrahić i Dekan prilikom uručenja Priznanja pred NNV–om FTOS -a

 

 

Zadovoljstvo za prvu sportsku aktivnost na novouređenim terenima imale su studentice Fakulteta za tjelesni odgoj i sport koje su odigrale revijalnu utakmicu u malom nogometu, sportu koji se intenzivno širi i u našoj regiji, a početni udarac je simbolično izvela Rektorica Univerziteta u Tuzli.

 

 


Studentice FTOS –a sa Rektoricom, Dekanom i Voditeljem centra za sport

 

 

Pred prisutnim zaposlenicima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Centra za sport, Studentskog parlamenta,  kao i predstavnicima medija, prezentirani su dalji koraci u projektu, kao što su planirano uređenje tenis terena i terena za basket. Početak radova na rekonstrukciji tenis terena je obilježeno uz prisutvo Rektorice i Dekana Fakulteta. Također, napomenuto je da je u drugoj fazi realizacije Projekta planirano uređenje atletskog poligona kao i velikog nogometnog terena.

 

 


Ženski nogomet kao nastavna i vannastavna aktivnost studentica Univerziteta u Tuzli

 

 

Na kraju istaknuto je da će od 01.09.2018. godine rekonstruirani poligoni biti u funkciji i na raspolaganju studentima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport za nastavne aktivnosti, studnetima drugih fakulteta za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, nastavnicima i asistentima za naučno – istraživački rad, studentima Univerziteta u Tuzli za vannastavne aktivnosti, naglašeno za razvoj ženskog studentskog sporta, te zainteresiranim vanjskim suradnicima, udruženjma, sportskim klubovima i školama.