Dan otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 29.05.2017. god.

 

 

 

Dan otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport
01. 06. 2017 godine (četvrtak) od 9,00 – 13,00

 

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport organizira aktivnost „Dan otvorenih vrata FTOS- a“  u četvrtak, 01.06.2017. god. u terminu od 9,00 do 13,00 sati sa ciljem da se budući studenti, sportski treneri i svi zainteresirani upoznaju sa nastavnim i vannastvanim aktivnostima studenata i nastavnika Fakulteta. 

 

 

 

 

U toku obilaska Fakulteta posjetitelji će moći pogledati na vanjskim sportskim poligonima planiranu aktivnost testiranja motoričkih sposobosti mladih fudbalera FK Sloboda i turnir u tenisu studenata IV godine studija.


U dvorani za sportsku gimnastiku realizirat će se ispit iz predmeta gimnastika, a u velikoj sportskoj dvorani ispit iz ritmičke gimnastike za studente III godine i vježbe i stolnog tenisa za studente II godine studija.


Budući studenti će se detaljinije upoznati sa studijskim programima na Fakultetu i sadržajem prijemnog ispita. Na kraju svih aktivnosti studentima će se uručiti indeksi sa potpisima nastavnika za uspješno odslušanu školsku 2016 / 2017 godinu.