Najava događanja na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 27.05.2019. god.

 

 Fakultet za tjelesni odgoj i sport u sklopu promocije djelatnosti Fakulteta dana 28.05.2019. godine (utorak) organizira „Dan nauke u sportu“.


Fakultet je za vrijeme realizacije planiranih aktivnosti otvoren za posjetitelje koji mogu, pored prisustva programu „Dijagnostika u sportu“ i prezentacije „Naučno - istraživačka djelatnost Fakulteta“, upoznati se sa studijskim programima koje Fakultet nudi novim studentima u narednoj akademskoj godini.


Program počinje u 9,30 sati u amfiteatru Fakulteta, dobrodošli na Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Fakultet za tjelesni odgoj i sport organizira „Dan nauke u sportu“