POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA FP7

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528

Tuzla, 21.02. 2013.POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA FP7:
"PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKATA"

 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Intera – Tehnološkim parkom u Mostaru, a uz podršku Austrijske razvojne agencije, organizuje radionicu na temu "Priprema prijedloga projekata".
 
Radionica će se održati učetvrtak, 18. marta 2013. godine, u prostorijama Intera– Tehnološkog parka u Mostaru, sa početkom u 10:00 sati.
 
Cilj radionice je predstaviti mogućnosti učešća institucija i istraživača iz BiH u EU programu FP7, te sistem i modalitete podrške BH istraživačima, potencijalnim učesnicima u ovom programu. Učesnici će se upoznati i sa osnovnim ciljevima i aktivnostima u predstojećem programu Horizon 2020.
 
U drugom dijelu radionice, učesnici će imati priliku upoznati se sa pripremom prijedloga projekta počevši od traženja partnera i sastavljanja projektnog konzorcijuma, te finansijskih i pravnih pitanja. Učesnici će imati mogućnosti da sa stručnim licima prođu kroz navedena pitanja, te da steknu praktična znanja o tome kako pripremiti prijedlog projekta za FP7.
 
Pozivamo zainteresovane za učešće u radionici da registracijski obrazac, dostave na e-mail: Majda.Lovrenovic@mcp.gov.ba ili izvrše on-line registraciju na web stranici www.ncp.ba najkasnije do 12. marta 2013. godine u 15:00 sati.
 
Broj mjesta je ograničen, a svi učesnici bi trebali donijeti laptop kako bi mogli raditi navedene vježbe.
 
Učesnici ne plaćaju kotizaciju.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti Uredu za pitanja NIR-a ili direktno Sektoru za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova BiH na broj telefona: 033/492-585 ili 033/492-551.
 
Lokacija Intera TP: http://www.intera.ba/BHS/Contact.aspx