POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA FP7

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 14.06.2013. godina
 

 POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA FP7:
„PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKATA“ – TUZLA

 

 Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, a uz podršku Austrijske razvojne agencije, organizuje radionicu na temu „Priprema prijedloga projekata“.


Radionica će se održati u četvrtak, 20.06.2013. godine, u Tuzli u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli (zgrada Gimnazije „Meša Selimović“) sa početkom u 11:00 sati.


Cilj radionice je predstaviti mogućnosti učešća institucija i istraživača iz BiH u EU programu FP7, te sistem i modalitete podrške istraživačima iz BiH, potencijalnim učesnicima u ovom programu. Učesnici će se upoznati i sa osnovnim ciljevima i aktivnostima u predstojećem programu Horizont 2020.


U drugom dijelu radionice, učesnici će imati priliku upoznati se sa pripremom prijedloga projekta, uz mogućnost da sa stručnim licima prođu kroz navedena pitanja, te da steknu praktična znanja o tome kako pripremiti prijedlog projekta za FP7.


Pozivamo sve zainteresovane za učešće u radionici da izvrše on-line registraciju na web stranici www.ncp.ba, najkasnije do 19. juna 2013. gdine u 13:00 sati.


Broj mjesta je ograničen, te će prednost imati ranije pristigle prijave. Učesnici ne plaćaju kotizaciju.
Za dodatne informacije kontaktirajte Sektor za nauku i kulturu Ministarstva civilinih poslova BiH na brojeve telefona: 033/492-585 ili 033/492-551.

 Pozivnica za učešće u radionici

 

Dnevni red