Poziv za učešće na LAB SURFING radionicama - FP7 EYE project

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 20.01.2014.god.

 Poziv za učešće na LAB SURFING radionicama
FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project

www.fet-eye.eu
 

 


Objavljen je poziv za prijavu mladih naučnika za učešće u šest Lab Surfing radionica koje za cilj imaju regionalno povezivanje, obuku i brainstorming u okviru novog FP7/FET EYE projekta (Empowering Young Explorers - Osnaživanje mladih istraživača). Ove radionice će ponuditi mladim istraživačima jedinstvenu priliku da uče o istraživanju o najnaprednijim novim tehnologijama (FET), razmjene ideje o budućim područjima istraživanja, zajednički razrade nove naučne ideje, ojačaju veze sa kolegama iz okruženja i na taj način razviju naučne administracijske i organizacijske vještine.

Troškovi putovanja i smještaja za odabrane mlade naučnike padaju na teret EYE projekta (do 30 učesnika po radionici). Mladi istraživači pozvani su da učestvuju u jednoj od lokalnih Lab Surfing radionica u šest regija diljem Europe.

Zainteresovani naučnici iz zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija) mogu se prijaviti na radionicu pod nazivom Smart,       green and efficient koja će se odžati u periodu 11.03. – 12.03.2014. godine u Beogradu, Srbija   
Rok za prijavu je: 30.01.2014. god.
Više informacija na: http://www.fet-eye.eu/web/guest/belgrade-mar-2014

Više informacija o EYE Lab Surfing radioncama i načinu prijave učešća možete preuzeti na web stranici www.fet-eye.euEYE Call for Participation
EYE brief description
EYE FAQs