FOND PROMETEJ - Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 26.09.2019. god.

 

 

 

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.

 

KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?

Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:

• Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
• Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
• Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
• Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

 

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?

Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)
3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
4. Esej (10 bodova)
5. Motivaciono pismo (10 bodova)
6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)

 

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150 KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potpisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800 KM.

 

KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?

Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije, u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:

• Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
• Upiše tačne podatke o ostvarenom uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
• Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
• U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
• Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
• Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).

 

Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830 ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org

 

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.

 

POZIV JE OTVOREN OD 20. SEPTEMBRA do 20. OKTOBRA 2019.

 

 

POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA