Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

Ured za pitanja NIR-a
Email:nir@untz.ba
Tel: 035 300 528
Tuzla, 04.12.2014. god.
Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja objavilo rezultate KONKURSA za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini. Rezultate možete preuzeti na stranici FMON:


http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:rezultati-konkursa-za-finansiranjesufinansiranje-ni-i-ir-projekata-u-fbih-u-2014-godini&catid=40:sektor-za-nauku-i-tehnologije&Itemid=148


ili preuzeti na:


Uredne prijave


Nepotpune i neodgovarajuće prijave


Eventualni prigovori na rezultate Konkursa mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 11.12.2014. godine isključivo putem Ureda za pitanja NIR-a.