Rezultati konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istaživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2012. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax: 035 300 528
nir@untz.ba
Tuzla, 13.10.2012.
 

 


Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja objavilo


REZULTATE KONKURSA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BIH U 2012. GODINI


Rezultati su dostupni na web stranici Ministarstva:


http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=354:rezultati-konkursa-nauno-istraivakih-projekata-u-2012g&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27


ili ovdje
Ured za pitanja NIR-a