K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: +387 35 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 28.06.2013. god.

 K O N K U R S
za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini

 


Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na službenoj stranici www.fmon.gov.ba, na osnovu Odluke Federalnog ministra obrazovanja i nauke broj 05-39-3587/13 od  21.06.2013. godine, raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini.
Konkurs ostaje otvoren do 17.07.2013. godine, a aplikacione obrasce potrebno je dostaviti Uredu za pitanja NIR-a do ponedjeljka, 15.07.2013. godine.
Ured za pitanja NIR-a stoji Vam na raspolaganju za sve dalje informacije.

 


Tekst Konkursa


Aplikacioni obrazac