KONKURS FMON

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučno-istraživačkog rada
Tel/Fax: +387 35 300 528

Tuzla, 06.06.2012. god

KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI


Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini. Konkurs ostaje otvoren do 21.06.2012.godine, a aplikacione obrasce, zajedno sa traženom dokumentacijom treba dostaviti Uredu za pitanja NIR-a najkasnije do utorka, 19.06.2012.


Tekst javnog poziva kao i aplikacione obrasce možete preuzeti na http://www.fmon.gov.ba ili upitom na e-mail adresu Ureda za pitanja NIR-a nir@untz.ba.