JAVNI POZIV za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 10.04.2014. godine
 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini i to za:


1. Podršku projektima studentskih organizacija, realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih manifestacija, te učešću studenata na domaćim i međunarodnim studentskim manifestacijama:


- Podrška programima/projektima studentskih organizacija
- Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih studentskih manifestacija
- Podrška sudjelovanju studenata na domaćim i međunarodnim studentskim manifestacijama


2. Pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske literature za studijske programe


Pravo apliciranja za navedene programe imaju: visokoškolske ustanove u Federaciji BiH, studentski centri, organizacije ili studenti pojedinci državljani BiH, u skladu s utvrđenim kriterijima.


Prijave podnositelja zahtjeva, koji su u prethodnom periodu dobili sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava neće se razmatrati (spisak dostupan na dole navedenoj stranici FMON).


Obrasce i tekst Javnog poziva možete preuzeti na stranici FMON:
http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=909:javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-transfera-finansiranje-studentskog-standarda-u-2013-godini&catid=38:sektor-za-visoko-obrazovanje&Itemid=147


Aplikacije podnositelja zahtjeva koji uz Zahtjev ne dostave sve tražene dokumente navedene u tekstu zahtjeva neće se razmatrati.


Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo posredstvom Ureda za pitanja NIR-a. Više informacija možete dobiti u Uredu za pitanja NIR-a (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)