JAVNE PREZENTACIJE PROJEKATA ODOBRENIH PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NI I IR PROJEKATA U FBIH U 2014. GODINI

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Email:nir@untz.ba
Tuzla,17.03.2015. god. Poštovani,


Obavještavamo Vas da će se javne prezentacije projekata odobrenih po Konkursu  Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON) za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBIH u 2014. godini održati u utorak 24. 03. 2015. godine, s početkom u 11 sati, u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli (zgrada Filozofskog fakulteta, II sprat).

Prezentacija je otvorena za javnost, a svi zainteresovani su dobrodošli.S poštovanjem,

Prof.dr.sc. Farid Ljuca,
prorektor