JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 10.04.2014. god.
 JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa
koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini


 


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini.

Sredstva za sufinansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.


U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za:


Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa


Odabir programa i projekata vršit će se za slijedeće namjene:

- Sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta

- Sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama

- Podrška domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja

Obrasce i puni tekst Javnog poziva možete preuzeti na stranici FMON:
http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=908:javni-poziv-za-finansiranje-iz-sredstava-transfera-za-implementaciju-bolonjskog-procesa-u-2013-godini&catid=38:sektor-za-visoko-obrazovanje&Itemid=147

Prijave podnositelja zahtjeva, koji su u prethodnom periodu dobili sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava neće se razmatrati (spisak dostupan na dole navedenoj stranici FMON).


Aplikacije podnositelja zahtjeva koji uz Zahtjev ne dostave sve tražene dokumente navedene u tekstu zahtjeva neće se razmatrati.


Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo posredstvom Ureda za pitanja NIR-a. Više informacija možete dobiti u Uredu za pitanja NIR-a (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)