Rezultati drugog javnog poziva u oblasti nauke

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax: 035 300 528
nir@untz.ba

Tuzla, 13.12.2012.Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja objavilo


REZULTATE DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2012. GODINI


Rezultati su dostupni na web stranici Ministarstva:


http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=392:rezultati-javnog-poziva-za-finansiranjesufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblasti-nauke-u-2012-godini-&catid=40:sektor-za-nauku-i-tehnologije&Itemid=148
Ured za pitanja NIR-a