OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 


OBJAVLJUJEJelena Filipović, dipl. oec. branit će  magistarski rad pod naslovom

 

„Savremene metode upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkurentske prednosti proizvodnih preduzeća u BiH“

 

dana  06.04.2017.  godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Sado Puškarević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo”
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr. sc. Reuf Kapić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor/ član,
3. Dr. sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje “
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli , član

 

 

 

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja ovog magistarskog rada je značaj upravljanja troškovima savremenim metodama radi postizanja ciljeva menadžmenta kroz poboljšanje konkurentske prednosti u proizvodnim preduzećima Bosne i Hercegovine. Cilj ovog magistarskog rada je analizirati primjenu savremenih metoda upravljanja troškovima radi poboljšanja strategije troškovnog liderstva u procesu donošenja odluka menadžmenta preduzeća i za ostvarivanje dugoročnih ciljeva preduzeća. Rezultati provedenog ekskluzivnog istraživanja primjene savremenih metoda upravljanja troškovima i njihov uticaj na konkurentnu poziciju proizvodnih preduzeća Bosne i Hercegovine pokazali su da većina proizvodnih preduzeća ne sprovodi strateško upravljanje troškovima već koriste tradicionalni model upravljanja troškovima. Uticaj primjene aktivnog upravljanja troškovima u bosanskohercegovačkim proizvodnim preduzećima ogleda se u povećanju tržišne konkurentnosti smanjenjem troškova poslovanja, smanjenju finansijskih izdataka, ostvarenju veće dodatne vrijednosti u proizvodnji, smanjenju poslovnog rizika te postizanju bolje kontrole nad cjelokupnim proizvodnim procesom, što je ohrabrujuća činjenica u shvatanju potrebe za korištenjem naučnih metoda u traženju mogućnosti za unaprjeđenje poslovnog rezultata u tranzicijskoj ekonomiji. Na osnovu prezentiranog, opšti zaključak rada je da upravljanje troškovima, u strategiji troškovnog vodstva, kroz primjenu savremenih metoda upravljanja troškovima, pomaže menadžerima preduzeća u donošenju strateških odluka za ostvarivanje dugoročnih ciljeva preduzeća. Istaknuti su stanje i perspektive upravljanja troškovima u proizvodnim preduzećima i predložene su izmjene postojećeg stanja i mjere koje bi doprinijele postizanju troškovnog liderstva u proizvodnim preduzećima Bosne i Hercegovine.
Ključne riječi: konkurentska strategija, niski troškovi, target costing, kaizen costing, troškovi životnog ciklusa, troškovi kvaliteta, metoda upravljanja troškovima na temelju aktivnosti.