Poziv na naučnu konferenciju Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija - SIP DHS 2017

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 22.03.2017. god.

 

 

 

  P R O G R A M

 

 

 

 

 

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru Dana filozofskog fakulteta organizira naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija - SIP DHS 2017" koja se održava 07. Aprila 2017 godine.

 

 

Konferencija ima za cilj prezentaciju dostignuća iz područja društvenih i humanističkih studija, međusobnu razmjenu znanja, iskustava i ideja, intenziviranje saradnje između institucija i organizacija, te nalaženje zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se susreće savremeno društvo.

 

Program konferencije nudi mogućnost promocije, razmjene znanja, ideja i iskustava iz savremene problematike društvenih i humanističkih studija, diskusiju u vezi sa važnim pitanjima, kao i sticanje novih saznanja. Konferencija predstavlja priliku naučnicima i istraživačima da prezenutuju radove i rezultate svojih istraživanja. Tematske oblasti konferencije su: lingvistika, književnost, filozofija, sociologija, politologija, pedagogija i didaktika, psihologija, komunikologija i mediji, socijalni rad, socijalna politika i  historija.

 


Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u naučnoj konferenciji.