Održana studentska konferencija i promocija časopisa

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 07.04.2017. god.

 

 

 

Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli
Održana studentska konferencija i  promocija časopisa

 


Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, u četvrtak, 06.04.2017. godine je održana studentska konferencija naziva „Unapređenje uslova studiranja – potrebe, mogućnosti i izazovi“. Organizator konferencija bila je Unija studenata Filozofskog fakulteta, a konferencija je organizovana u sklopu manifestacije Dani Filozofskog fakulteta.

 

 

 

 


Prisutnima su se obratili predsjednik Unije studenata Univerziteta u Tuzli Nedžad Hadžić, predsjednica Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Naida Ljuma, premijer Vlade Tuzlanskog kantona Bego Gutić i v.d. dekanica Filozofskog fakulteta dr.sc. Meliha Hrustić.


Svoja izlaganja na konferenciji prezentovali su studenti Filozofskog fakulteta.


Rad na temu „Akademska atmosfera na Filozofskom fakultetu“ prezentovala je Belma Bošnjak. Muamer Selimović govorio je na temu „Paradigma obrazovanja – poduzetništvo i polupismenost“, a Josipa Matošević i Andrej Simić predstavili su rezultate istraživanja na temu „Motivacija i zadovoljstvo studijem studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli“.


Organizatori konferencije dodijelili su zahvalnice za učešće u realizaciji ovog projekta premijeru Vlade Tuzlanskog kantona Begi Gutiću, dekanici Filozofskog fakulteta dr.sc. Melihi Hrustić, predsjedniku Organizacionog odbora manifestacije dr.sc. Mirsadu Kuniću, prodekanici za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Selmi Porobić, prodekanu za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Asimu Pandžiću, mr.sc. Midhatu Čauševiću, mr.sc. Nedimu Osmanoviću, predsjedniku Unije studenata Univerziteta u Tuzli Nedžadu Hadžiću i Alanu Alagiću ispred Centra za sport Univerziteta u Tuzli.


Promocija časopisa


U 18 sati na Filozofskom fakultetu održana je i promocija časopisa Društvene i humanističke studije Filozofskog fakulteta u Tuzli. DHS časopis promovisali su predsjednik Organizacionog odbora manifestacije Dani Filozofskog fakulteta dr.sc. Mirsad Kunić, glavni i odgovorni urednik časopisa dr.sc. Sead Nazibegović i prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Selma Porobić. Časopis DHS pokrenut je 2016. godine u namjeri da se na Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Izlazit će dva puta godišnje u elektronskoj i hard copy verziji. Uvršten je u bazu podataka CEEOL.