Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo 1,32 miliona KM za oblast nauke

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 14.04.2017. god.

 

 

 U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti, u četvrtak, 13.04.2017. godine, u sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju / sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2017. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine s rektorima, odnosno ovlaštenim predstavnicima osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH.

Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2017. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.320.000,00 KM.

Ova podrška dodjeljuje se putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, a u okviru definiranih programa. Dakle, ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH - Univerzitet u Sarajevu (495.000,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (132.000,00 KM), Sveučilište u Mostaru (181.500,00 KM), Univerzitet u Bihaću (115.500,00 KM), Univerzitet u Zenici (148.500,00 KM), Univerzitet u Tuzli (214.500,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.500,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo (16.500,00 KM).

Njima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.

 

 

(untz.ba / fmon.gov.ba)